Styrt fragmentering og fragmentert styring

Rokkansenteret, mars 2004

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Rokkansenteret gjennomført en studie av nettverkstyring og fragmentering i norsk kommuneforvaltning.

Rapport fra Rokkansenteret, mars 2004
  • Rapporten (pdf-format)