Svar på spørsmål fra Den særskilte komité

Svar fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen til Den særskilte komité: Hvilken rolle kan skolen spille i å bidra til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme?

Svar fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen på spørsmål fra Den særskilte komité: Hvilken rolle kan skolen spille i å bidra til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme?