Forsiden

Svarbrev fra ESA om dekning av reise, kost og losji

Svarbrev fra ESA på Arbeids- og  sosialdepartementets brev til ESA 20. januar 2017 om hvorvidt reglene om dekning av utgifter til reise, kost og losji i allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien er i strid med EØS-retten.

Les brevet her: