Svarbrev til ESA om dekning av reise, kost og losji (allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien)

Arbeids- og sosialdepartementets svarbrev til ESA om hvorvidt reglene om dekning av utgifter til reise, kost og losji i allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien er i strid med EØS-retten.

Les brevet her: