Forsiden

Historisk arkiv

Arbeids- og sosialdepartementet svarer ESA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

ESA har åpnet formell sak mot Norge om reglene om dekning av utgifter til reise, kost og losji i allmenngjøringsforskriften for skips- og verftsindustrien.

NHO har klaget staten inn for ESA. ESA mener at de norske reglene om allmenngjøring av reise, kost og losji er i strid med EØS-retten.

Norge har nå svart på ESAs åpningsbrev.

– Den beste og trolig raskeste veien til løsning på saken går gjennom forhandlinger mellom partene. Det er partene som har ansvar for lønnsdannelsen. Det er dette jeg nå har formidlet til ESA. Jeg har tillitt til at partene tar sitt ansvar og finner en løsning på saken, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Les brevet her