Systematisering av erfaringer med passivhus

En ny rapport fra Sintef Byggforsk viser at vi får stadig mer kunnskap om energieffektive passivhus i Norge. Til nå er det bygd eller planlagt mer enn 1000 boliger på passivhusnivå her til lands.

Sintef Byggforsks rapport - Prosjektrapport 90, 2012 (pdf).