Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging

Prosjektrapport 113, 2012.

SINTEF Byggforsk laget i 2012 rapporten ”Systematisering av erfaringer med passivhus” på oppdrag fra Husbanken. Foreliggende rapport er en oppfølging, også skrevet på oppdrag fra Husbanken. Den ser nærmere på erfaringer med passivhus knyttet til tre temaer; kostnader, innemiljø og energibruk.

SINTEF Byggforsk - Prosjektrapport 113, 2012 - Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging.