T-1449 Miljøvennlige og attraktive tettsteder

Sluttrapport fra Tettstedsprogrammet (2001-2005)

For å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret er det nødvendig å utvikle attraktive og miljøvennlige tettsteder i distriktene med gode og varierte tilbud. Denne publikasjonen presenterer de viktigste resultatene, erfaringene og anbefalingene fra Tettstedsprogrammet.

T‑1449 / 2005
ISBN 82-457-0399-0

Last ned rapport (pdf 20,4 Mb)For å oppfylle den politiske målsettingen om å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret er det nødvendig å utvikle attraktive tettsteder i distriktene med gode og varierte tilbud. Spesielt er det viktig å legge til rette for at nye generasjoner ungdom og kvinner ønsker å bosette seg der. Også næringslivet foretrekker attraktive tettsteder når de skal vurdere videre satsing eller lokalisere nye bedrifter. God stedsutvikling er derfor bra for næringsutvikling.

I denne publikasjonen presenterer Miljøverndepartementet de viktigste resultatene, erfaringene og anbefalingene fra Tettstedsprogrammet (2001-2005). Anbefalingene bygger både på gode og dårlige erfaringer fra kommunene. Vårt håp er at disse kan være til inspirasjon og nytte for alle landets kommuner og fylkeskommuner i sitt arbeid med stedsutvikling.

 

Last ned hele rapporten (pdf 20 MB)

Last ned hele rapporten (pdf 1,2 MB)

Last ned kapittelvis: