T-1466 Byutvikling og miljøsone i Groruddalen

Tiltak og virkemidler for bedre miljø

Tiltak og virkemidler for bedre miljø

T-1466 / 2007
ISBN 978-82-457-0415-0
(Rapporten er kun tilgjengelig i pdf)


Forord

Staten og Oslo kommune har innledet et samarbeid om opprusting av Groruddalen. Dette er et bredt samarbeid som omfatter mange sektorer i offentlig virksomhet, inkludert samarbeid med private organisasjoner, beboerne og næringslivet. Bystyret vedtok 21. juni 2006 «Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen - Strategier for et bedre miljø mot 2030», som blant annet skal være grunnlag for samarbeidet med staten.

En del av samarbeidet gjennomføres i prosjektet «Miljøsone Groruddalen», blant annet som resultat av den politikk som ble utformet i Stortingsmelding nr 23 (2001-2002)
«Bedre miljø i byer og tettsteder».

Arbeidet med «Miljøsone Groruddalen» ble startet i 2003, i fellesskap mellom Oslo kommune og staten, og med utgangspunkt i rapporten «Bedre miljø i Groruddalen. Planer og hovedstrategier», april 2003.

Arbeidet med «Miljøsone Groruddalen» inngår nå som en del av Groruddalssatsingen, konsentrert til de to første programområdene, og de deler av program 3 som omhandler byutvikling. I januar 2007 inngikk staten og Oslo kommune en intensjonsavtale om et bredere samarbeid for å oppnå generelt bedre miljø og levekår i Groruddalen. Dette samarbeidet kalles «Groruddalssatsingen», det skal foregå i perioden 2007-2016, og er inndelt i fire programområder.

Denne rapporten konsentreres om den fysiske byutviklingen i Groruddalen, og hvilke virkemidler det bør fokuseres på for å bedre miljøet. Rapporten skal, sammen med blant annet en tilsvarende rapport om Drammen sentrum, være grunnlag for en hovedrapport om Miljøverndepartementets pilotarbeid for miljøvennlig byutvikling. De to rapportene handler om langsiktig byutvikling, bruk av Miljøsoner og tilgrensende virkemidler.

Klikk på bilde for å laste ned temarapporten (6 Mb)