Test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning på Fiskebøl

Norconsult har på oppdrag av Kystverket gjennomført denne utredningen og konkretiseringen i september og oktober 2021.

Rapport: Test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning på Fiskebøl (pdf-format)