Thailandske kvinner på sex-markedet i Oslo

"Sterke hovud og sterke hjarte"

En rapport viser at motivet for de fleste thailandske kvinnene som kommer til Norge er ekteskap. Noen av dem ender med å selge seksuelle tjenester når en krise oppstår.

Thailandske kvinner på sex-markedet i Oslo

"Sterke hovud og sterke hjarte"

Motivet for de fleste thailandske kvinnene som kommer til Norge er ekteskap. Noen av dem ender med å selge seksuelle tjenester når en krise oppstår.

Materialet i rapporten kan ikke dokumentere menneskehandel, slik dette er definert i FNs konvensjon mot menneskehandel.

Som et ledd i oppfølgingen av Handlingsplan mot handel med kvinner og barn har dr. polit. Ellen Kristvik ved Universitetet i Oslo utarbeidet en rapport om thailandske kvinner på prostitusjonsmarkedet. Rapporten er laget på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet.

Les rapporten her:

  • Del 1 (pdf)
  • Del 2 (pdf)