The European Free Trade Associaton (EFTA)

EFTAs frihandelsavtaler med tredjeland har siden begynnelsen av 1990-tallet blitt forhandlet frem i og utenfor Europa. De første partnerne var land i Sentral- og Øst-Europa, etterfulgt av land i Middelhavsområdet. I de senere år har EFTA også inngått frihandelsavtaler med land i Amerika og Asia. Målet for EFTAs frihandelsavtaler har i tråd med EFTAs overordnede målsettinger vært å hindre at EFTAs eksportbedrifter blir diskriminert i forhold til eksportører fra andre land når det gjelder markedsadgang.

The European Free Trade Association (EFTA)

EFTA ble stiftet i 1960 for å legge til rette for økt handel og derigjennom vekst og velstand blant medlemslandene samt bidra til tettere økonomisk samarbeid mellom landene i Vest-Europa. Videre ønsket EFTA-landene å bidra til utbredelsen av handel i verden for øvrig.

EFTAs umiddelbare mål var legge til rette for økt handel med varer mellom medlemslandene. Samtidig ble EFTA opprettet som et alternativ og en motvekt til EF (De europeiske felleskap – senere EU).

EFTA ble stiftet av de syv landene Danmark, Norge, Portugal, Sveits, Sverige, Storbritannia og Østerrike. Finland ble medlem i 1961, Island i 1970 og Liechtenstein i 1991. Danmark og Storbritannia ble med i EF (EU) i 1973, Portugal i 1986, og Finland, Sverige og Østerrike i 1995. I dag består EFTA dermed av Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

EFTA forvalter EFTA-konvensjonen som regulerer intern EFTA-handel, EØS-avtalen og EFTAs handelsavtaler med land utenfor EU/EØS.

EFTAs hjemmeside