Tidlig alderspensjon – blir påfyll til sparegrisen

SSB har utarbeidet en ny artikkel om sammenhengen mellom formue og tidliguttak av alderspensjon.

Artikkelen er en del av Arbeids- og sosialdepartementets avtale med SSB om at de skal produsere inntektsstatistikk for den eldre befolkningen. 

Artikkelen viser at husholdninger med personer som tar ut tidlig alderspensjon, i utgangspunktet har større nettoformue enn de som ikke tar ut tidlig alderspensjon. Denne forskjellen forsterker seg når den ene gruppen begynner å ta ut tidligpensjonen. Dette vises særlig i økte bankinnskudd gjennom perioden den tidlige pensjonen blir utbetalt.

Les artikkelen på SSBs nettsider: Tidlig alderspensjon. Blir påfyll til sparegrisen – publisert 27. juni 2016.