Til uttalelse - Rapport til politidirektøren: Oppfølging av NOU 2005:19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien. Organisering og finansiering

Frist: Tirsdag 6. mars 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.03.2007

  • Høringsfrist: 06.03.07