Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilbakevending fra Norge

Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013

Institutt for samfunnsforskning har, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, evaluert tilbakevendingsordningen. Ordningen er et tilbud til flyktninger og familiene deres som har fått opphold i Norge, men som velger å vende tilbake til hjemlandet på permanent basis.

Bakgrunn for evalueringen: Tilbakevendingsordningen for flyktninger i Norge skal, jf. Prop. 1 S (2012-2013), gjennomgås med tanke på en mer målrettet ordning som kan bidra til at flere flyktninger som ønsker det, vil vende tilbake til hjemlandet. I arbeidet med å gjennomgå ordningen skal eksisterende ordning evalueres og målgruppe for en eventuelt ny ordning kartlegges. 

Les rapporten "Tilbakevending fra Norge" (pdf)