Tildelingsbrev 2006

Tildelingsbrev 2006  Universiteter og høyskoler

 

Universiteter

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
NTNU
Universitetet i Stavanger
Universitetet for miljø- og biovitenskap


Vitenskapelige høyskoler


Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Norges handelshøgskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Norges veterinærhøgskole
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunsthøgskolen i Bergen


 

Statlige høyskoler


Høgskolen i Agder
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Samisk høgskole