Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet