Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tildelingsbrev Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 2008

Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) er et selvstendig rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom skole og hjem.

FUG skal arbeide for godt samarbeid mellom skole og hjem, og skal ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng, jf. forskrift til opplæringsloven § 20-1. FUG skal videre arbeide for å styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i grunnskolen gjennom informasjon, skolering og veiledning overfor foreldre.

 Utvalget har et spesielt ansvar for å stimulere dialogen mellom hjem og skole. Det er en viktig oppgave for utvalget å bidra til å få alle foreldre med i dette arbeidet.

FUGs mandat er foreslått utvidet til å gjelde også det første året i videregående opplæring,  

Last ned tildelingsbrevet her