Tildelingsbrev til Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene 2011

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og foreldreutvalget for barnehager (FUB) er to selvstendige rådgivende utvalg for Kunnskapsdepartementet (KD) som har felles sekretariat. Sekretariatet styres direkte fra KD. De to utvalgene ledes av hver sin leder oppnevnt i statsråd. Sekretariatsleder er virksomhetsleder for FUG og FUB (utvalgene og sekretariat) og har ansvaret for den daglige driften av sekretariatet.

Med forbehold om at Stortinget kan vedta budsjettendringer 1 løpet av 2011, stilles de
midler som er angitt i vedlagte tildelingsbrev til disposisjon for sekretariatet til
foreldreutvalgene for grunnskolen og barnehagene.

Lenke til følgebrev Tildelingsbrev til Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene her


Lenke til endelig tildelingsbrev til Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene 2011 her