Tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet 2012

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene.

Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Lenke til følgebrev til tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet 2012

Lenke til endeling tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet 2012