Tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet 2009

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Lenke til oversendelsesbrev til Utdanningsdirektoratet 2009
Lenke til endelig tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet 2009
Lenke til brev med rettelser i tildelingsbrev for 2009
Lenke til supplerende tildelingsbrev nr. 1