Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger

Kunnskapsdepartementet har mottatt en rapport om tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet.

Klikk her for å lese rapporten (pdf-format)