Tillegg nr.5 til F-4073

Revidert utgave av Særavtale om arbeidstid og leseplikt m.m. i folkehøgskolen

Rundskriv
Tillegg nr.5 til F-4073

Saksnr. 01/6012

14.06.2002

Folkehøgskolene
Fylkeskommunene
Fylkesrevisjonene
Lærerorganisasjonene
Kommunenes Sentralforbund

Revidert utgave av Særavtale om arbeidstid og leseplikt m.m. i folkehøgskolen

Vedlagt følger revidert Særavtale om arbeidstid og leseplikt m.m. i folkehøgskolen iht. inngått protokoll mellom departementet og berørte organisasjoner den 22.04.02. Departementet ber virksomhetene iverksette avtalen med virkning fra 01.08.02.

Med hilsen

Bodil M. Olsen e.f.
fung. avd.direktør

Vidar Kåsin
seniorrådgiver

Vedlegg 1 Protokoll

Vedlegg 2 Særavtale om leseplikt m.m. i folkehøgskolen