Tilleggshøyring til havressurslova

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Heimel for inndraging overfor landanlegg og salslaga sitt ansvar for ressurskontroll. Høyringsfrist: 1. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist:

  • Høyringsfrist: 1. september 2006