Tilleggshøyring til havressurslova

Heimel for inndraging overfor landanlegg og salslaga sitt ansvar for ressurskontroll. Høyringsfrist: 1. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist:

  • Høyringsfrist: 1. september 2006