Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår

Rapport 2012:2 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Denne rapporten viser hvordan fire utvalgte organisasjoner har opplevd endringene i de økonomiske rammevilkårene til frivillige og sivile organisasjoner i Norge.

Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår (.pdf)  
av Trygve Gulbrandsen

I løpet av de siste ti-femten årene har det funnet sted en rekke vesentlige endringer i de økonomiske rammevilkårene til frivillige og sivile organisasjoner i Norge. Mange av de viktigste endringene er resultater av den statlige politikken overfor organisasjonene. Denne rapporten viser hvordan fire utvalgte organisasjoner har opplevd endringene, og hvordan de har tilpasset seg disse. De fire organisasjonene er Norges Blindeforbund, Antirasistisk Senter, Norges Musikkorps Forbund og Frelsesarmeen.

De ulike endringene har på forskjellige måter representert krevende utfordringer for de fire organisasjonene. Rapporten viser imidlertid at alle organisasjonene har klart seg økonomisk bra gjennom de siste ti-tolv årene. Alle har hatt en vekst i inntekter og aktiviteter. Organisasjonene har hatt flere ulike inntektskilder, noe som har vært en fordel når inntektene fra noen kilder enten har falt bort eller vært variable og uforutsigbare. Enkelte av organisasjonene har dessuten hatt stor evne til å omstille inntektsstrategien sin da viktige inntektskilder tørket inn.

På tross av de store endringene i de økonomiske rammevilkårene har dermed alle de fire organisasjonene mestret de utfordringene de har vært stilt overfor. Det har imidlertid skjedd gjennom ulike tilpasningsstrategier.