Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsbrev for fagskoler 2017

Tilskuddsbrevet er departementets sentrale oppdragsdokument overfor fagskolene som mottar statstilskudd. Brevet er hovedkanalen for formidling av de vilkår og forutsetninger departementet stiller for det aktuelle budsjettåret, og som mottakerne aksepterer ved å ta i bruk midlene.

Tilskuddsbrev for fagskoler 2017

Vedlegg:

Rapporteringskrav for årsrapport 2017

Mal for vedlegg til søknad om statstilskudd