Tilstandsrapport for høyere utdanning 2008

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten gir en oversikt og analyse av hvordan det står til hos universiteter og høyskoler, både på sektornivå og institusjonsnivå.

Illustrasjonsbilde

I forbindelse med den årlige etatsstyringen som universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet utfører overfor universitets- og høyskolesektoren, har det blitt laget en overordnet tilstandsrapport. Formålet er å gi en oversikt og en vurdering av tilstanden i vår statlige universitets- og høyskolesektor.

Grovt sett deles tilstandsrapporten inn i fire deler:

  • Utdanning
  • Forskning
  • Høyere utdanning og omverden
  • Økonomi og personalforvaltning

Tilstandsrapporten gir en oversikt og analyse både på makronivå (sektornivå) og institusjonsnivå. Nesten alle tabeller på sektornivå (universitetene, de vitenskapelige høyskolene, de statlige høyskolene og kunsthøyskolene) vises også for hver enkelt institusjon i vedlegget til rapporten.