Tilstandsrapport for høyere utdanning 2009

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten for høyere utdanning gir en oversikt og en vurdering av tilstanden i vår statlige og private universitets- og høyskolesektor. Rapporten er også et redskap for vurdering av institusjonene i etatsstyringen.

Illustrasjonsbilde høyere utdanningsinstitusjoner

I forbindelse med den årlige etatsstyringen som Universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet utfører overfor universitets- og høyskolesektoren, har Analyseteamet i Universitets- og høyskoleavdelingen laget en overordnet tilstandsrapport. Formålet er å gi en oversikt og en vurdering av tilstanden i vår statlige og private universitets- og høyskolesektor.

Videre skal tilstandsrapporten være et redskap for de enkelte institusjonsvurderingene i etatsstyringen av de statlige høyere utdanningsinstitusjonene, ogi forhold til det årlige dialogmøtet med de private vitenskapelige høyskolene og de private høyskolene.

I tillegg utgjør tilstandsrapporten et viktig grunnlag for budsjettarbeidet.

Det bør gjøres oppmerksom på at det er laget en felles tilstandsrapport for hele universitetsog høyskolesektoren. Det vil si både de offentlige og private utdanningsinstitusjonene.

Grovt sett deles tilstandsrapporten inn i fem deler:

  1. Utdanning
  2. Forskning
  3. Internasjonalisering
  4. Høyere utdanning og omverden
  5. Organisasjon og ressursforvaltning

I tillegg har vi år laget et mer fremtidsrettet kapittel:
Hvilke trender ser vi i vår universitets- og høyskolesektor – hvor er sektoren på vei?

Lenke til tilstandsrapporten for høyere utdanningsinstitusjoner 2009 (PDF, 9,4 MB)