Tilstandsrapport for høyere utdanning 2015

Tilstandsrapporten viser at aldri før har flere tatt høyere utdanning. I 2014 var det omtrent 237 000 studenter ved norske universiteter og høyskoler. Det er en økning på 21 prosent siden 2005.

Tilstandsrapporten for høyere utdanning viser mange positive utviklingstrekk ved universiteter og høyskoler: For eksempel publiserer norske forskere mer enn før. De orienterer seg mer ut over landegrensene  og etablerer samarbeid med forskere i stadig flere land. Norge er et attraktivt studieland og tiltrekker seg stadig flere utenlandske studenter.

Samtidig viser rapporten at vi har et stykke å gå på mange områder:

  • For mange studenter på alle nivåer bruker for lang tid på å gjennomføre studiene.
  • Vi har for mange små og fragmenterte fagmiljøer.
  • Våre fremste miljøer hevder ser ikke godt nok internasjonalt.

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2015 (pdf)

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2015 Vedlegg med institusjonsdata (pdf)