Tiltak for å styrke jordvernet

Av: Asplan Viak AS

Asplan Viak har vært engasjert av Landbruks- og matdepartementet for å utrede aktuelle tiltak for å styrke jordvernet. Geir Dalholt har vært departementets kontaktperson for oppdraget. Arnstein Øvrum fra Urbanet Analyse og Ola Nordal fra Asplan Viak har også deltatt i arbeidet. Erling Gunnufsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak.

Forside rapport: Tiltak for å styrke jordvernet utgitt av Asplan Viak AS
Forside rapport: Tiltak for å styrke jordvernet utgitt av Asplan Viak AS