TTIP og Norge: Virkninger og handlingsvalg

En studie av NUPI i samarbeid med Ifo-München, Nibio, Menon og jurister ved Senter for europrarett, Universitetet i Oslo.

Rapporten analyserer TTIP-avtalen, dens virkinger for Norge og Norges handlingsvalg. Den er skrevet som del av et prosjekt finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet.

Last ned rapporten (pdf-format)