Undersøkelse av kostnader ved å oppnå universell utforming av alle kommunale undervisningsbygg innen 2025

Vista utredning AS, Multikonsult og Analyse & Strategi

Kostnader ved å oppgradere landets undervisningsbygg til universell utforming innen tre ulike tidsfrister ble undersøkt i 2008. Dette er nå undersøkt på nytt for kommunale og fylkeskommunale bygg.

Kostnader ved å oppgradere landets undervisningsbygg til universell utforming innen tre ulike tidsfrister ble undersøkt i 2008. Dette er nå undersøkt på nytt for kommunale og fylkeskommunale bygg.

Rapporten er utarbeidet av Vista Utredning AS for Kommunal- og regionaldepartementet.