Undersøkelse om kapasitet og ventetid heldøgns omsorgsplasser

KS har etter avtalte med Helse- og omsorgsderpartementet gjennomført en landsdekkende undersøkelse om fornying og bygging av, samt kapasitet og ventetid på heldøgns omsorgsplasser. 245 av 428 kommuner (57 prosent), med i alt 66,4 prosent av befolkningen har svart på spørreundersøkelsen.

Les rapporten "Undersøkelse om kapasitet og ventetid heldøgns omsorgsplasser" i pdf