Utbygging i fareområder

Rapporten fra Agenda tar for seg samfunnsøkonomiske vurderinger av reguleringsregimet langs Storfjorden på Sunnmøre.

Samfunnsøkonomiske vurderinger av reguleringsregimet langs Storfjorden på Sunnmøre.

  • Utbygging i fareområder (pdf) rapport nr. R6286 november 2008, laget av AGENDA Utredning og Utvikling AS på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.