Utenriksdepartementets tiltak mot menneskehandel under Regjeringens Handlingsplan - Rapport om innsatsen i 2007

Norge satser sterkt på internasjonale tiltak mot menneskehandel - rapport 2007

Statssekretær Raymond Johansen innledet et statusmøte i UD om menneskehandel 5. februar 2008. Han la vekt på den store tematiske og geografiske bredden i norske tiltak og viste til årsrapporten for 2007 som ble lansert under møtet.

Menneskehandel - rappport 2007 (pdf)