Utfordringer i lokalt utviklingsarbeid

Gjennomgang av eksisterende litteratur om lokalt utviklingsarbeid, erfaringer fra evalueringer av tidligere utviklingsprogrammer og inntrykk fra besøk i 11 av de drøye 40 pilotene i småsamfunnssatsingen.

Rapporten inneholder en gjennomgang av eksisterende litteratur om lokalt utviklingsarbeid, erfaringer fra evalueringer av tidligere utviklingsprogrammer og inntrykk fra besøk i 11 av de drøye 40 pilotene i småsamfunnssatsingen. Den er utarbeidet av Bygdeforskning.