Utkast til forskrift om innlemmelse av forordning EU nr. 1007/2011 om tekstilnavn mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.04.2012