Utkast til forskrift om kommunenes oppgaver etter lov om barneverntjeneste - høringsbrev

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.08.2005

  • Høringsfrist: 03.11.05