Utlysning bymiljøprisen 2004

18.02.04

Bymiljøprisen 2004 – invitasjon til å fremme kandidater

Miljøvernministerens Bymiljøpris skal i år utdeles for 3. gang. Prisen skal inspirere til en mer bærekraftig by- og tettsteds­utvikling ved å fremheve gode eksempler på miljøvennlig byutvikling.

Tema 2004: "Aktivt bysentrum"

Miljøverndepartementet vil ved utlysningen i 2004 sette fokus på byer og tettsteder som arbeider målrettet for et aktivt bysentrum for alle. Vi vil gjerne få frem eksempler på gode sentrumsområder som møteplass for handel, kultur og sosialt liv, f eks med gode byrom og et mangfold av funksjoner. Gode modeller for samarbeidet mellom offentlige og private krefter vektlegges.

Prisen skal fremheve og belønne nyskapende tiltak, strategier og samarbeidsformer som fremmer bedre miljø, helse og levekår og som kan være et forbilde for andre byer og tettsteder. Prisen vil bli gitt til en kommune som tar en ledende rolle for byutvikling og forbedring av bymiljøet i samarbeid med andre offentlige myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Prisen utdeles årlig og består av diplom, plakett og et pengebeløp på 100 000 kr. Forslags­retten er åpen. Prisvinner utpekes av en uavhengig jury oppnevnt av Miljøverndepartementet. Prisen vil bli tildelt ved et lokalt arrangement høsten 2004.

Fristen for å fremme forslag er 1. mai 2004. Forslaget bør fremmes med en begrunnelse og en redegjørelse for kommunens strategi og politikk for utvikling av bysentrum, samt en beskrivelse av konkrete tiltak. Dette materialet kan være på inntil 8 sider. Bilder og annen dokumentasjon av prosjekter eller gjennomførte prosesser kan komme i tillegg. Forslaget sendes Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep., 0030 Oslo, merket "Bymiljøprisen". innen 1. mai 2004. Eventuelle spørsmål kan rettes til juryens sekretær Frøydis Esmann: froydis.esmann@scc.no

Med hilsen
Børge Brende