Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Oslo Economics har på oppdrag fra Kulturdepartementet levert rapport om litteratur- og språkpolitiske virkemidler som del av bokutredningen. Oeconomica og advokatkontoret Simonsen har også bidratt til arbeidet. Rapporten er sendt på høring, med frist 16. april 2012.

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler (.pdf)  

Hovedmålet for den statlige litteraturpolitikken er å legge til rette for kvalitet og et bredt og variert tilbud med hensyn til innhold og genrer, både av fag- og skjønnlitteratur, og bidra til leselyst i alle lag av folket. Det finnes et sett av virkemidler som på ulike måte skal bidra til at målet nås.

Kulturdepartementet har gitt Oslo Economics, i samarbeid med SIMONSEN Advokatfirma DA og professorene Espen R. Moen og Christian Riis (Oeconomica), i oppdrag å vurdere virkemiddelbruken på litteratur- og språkområdet i tråd med det definerte mandatet.

(Faksimile: Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler)