Utredning om litteraturpolitiske virkemidler i Europa

"Til bokas pris - Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa" av professor Tore Slaatta og professor Helge Rønning ved Institutt for media og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Forsiden til Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa 

"Til bokas pris - Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa" av Helge Rønning, Tore Slaatta, Olav Torvund, Håkon Larsen, Terje Colbjørnsen