Forslag til ny romlov - Rett i bane

Nærings- og fiskeridepartementet oppnevnte 15. januar 2019 et lovutvalg til å foreslå ny lov om aktivitet i verdensrommet. Her er utvalgets utredning.