Utredning om små kommuner

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en utredning om små kommuner.

Kommunene spiller en sentral rolle i offentlig forvaltning og gjennomføring av statlig velferdspolitikk. Utredningen har som formål å gi økt kunnskap om hvordan små kommuner under 3000 innbyggere fyller sin rolle innenfor generalistkommunesystemet.

Utredning om små kommuner (pdf)