Utredning om sosialt entreprenørskap

Utarbeidet av DAMVAD for Nærings- og handelsdepartementet

DAMVAD har på vegne av Nærings- og handelsdepartementet gjennomført en analyse av norske sosiale entreprenører for å undersøke hvilken rolle sosialt entreprenørskap potensielt kan spille i den norske velferdsstaten.

Last ned utredningen.