Utredning: Sammenslåing/Samordning Frifond organisasjon og nasjonal grunnstøtte

Rambøll rapport, april 2018

I dette prosjektet har Rambøll undersøkt muligheten for å samordne eller sammenslå tilskuddsordningene Frifond organisasjon og nasjonal grunnstøtte.

Rambøll har redegjort for og vurdert en rekke ulike alternativer for samordning og sammenslåing på ulike nivåer i tilskuddsforvaltningen.

Rambøll konkluderer med at det er mulig å slå sammen de to ordningene hos én forvalter ved å samordne inngangskriteriene. Dette vil bidra til en betydelig forenkling for mottakerne og forvalterne, samt bidra til bedre måloppnåelse.

Utredning: Sammenslåing/Samordning Frifond organisasjon og nasjonal grunnstøtte (.pdf)