Utredninger i forbindelse med hovedstadsmeldingen

St.meld. nr. 31 (2006-2007) Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion

Tre utredninger som ble laget i forbindelse med hovedstadsmeldingen, St.meld. nr. 31 (2006-2007) Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion.