Utvidelse av havarikommisjonen til også å omfatte vegsektoren

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2003