Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmenn høsten 2007 - våren 2008

Etter høstens kommunevalg skal det avholdes valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn, forliksrådsmedlemmer og jordskiftemeddommere.

Kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene,
forliksrådene, politidirektoratet, Samarbeidsutvalget for
forliksråd og namsmenn, Domstoladministrasjonen Deres ref. Vår ref.
200704371-/SB
Dato
14.09.2007

  

Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmenn høsten 2007 - våren 2008

Etter høstens kommunevalg skal det avholdes valg av lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmenn, forliksrådsmedlemmer og jordskiftemeddommere.
Lov om domstolene 13. august 1915 nr. 5 (domstolloven) ble endret ved lov 15.06.2007 nr. 38 (Lov om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere)). Loven trer i kraft 01.07.07. Endringene vil bli gjeldende for kommende valg. Domstoladministrasjonen forestår utsendelse av informasjon om valg av lagrettemedlemmer og lekdommere ved de alminnelige domstolene.

I det følgende vil det bli redegjort for reglene om valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmenn som gjelder for kommende valg, og nærmere om oppgavene til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene i den forbindelse.

Hele dokumentet kan leses her (pdf-format)