Vedlegg 1 til M-11/1996

Vedlegg 1: Midler til disposisjon i fylkene fra tilskudd til restaurering av freda og verneverdige bygninger i landbruket.

Fylkesmannen

Kvote 95

Overført 96

Fylkeskvoter 96

Tildisposisjon 96

Østfold

600000

0

1 000000

1 000000

Oslo og Akershus

400000

-5

500000

499995

Hedmark

750000

60

1 250000

1 250060

Oppland

1 250000

85818

2150000

2235818

Buskerud

1 200000

7400

2350000

2357400

Vestfold

350000

0

700000

700000

Telemark

950000

126482

1 200000

1 326482

Aust-Agder

850000

0

850000

850000

Vest-Agder

550000

0

500000

500000

Rogaland

550000

64000

550000

614000

Hordaland

1 200000

5750

1 800000

1 805750

Sogn og Fjordane

1 250000

0

1 800000

1 800000

Møre og Romsdal

650000

21 061

950000

971 061

Sør-Trøndelag

1 000000

3500

1 400000

1 403500

Nord-Trøndelag

1 000000

0

1 300000

1 300000

Nordland

650000

236320

600000

836320

Troms

600000

12500

850000

862500

Finnmark

200000

17234

250000

267234

Sum

14000000

580120

20000000

205801201