Veileder for utforming av barnehagens utearealer

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med Hageselskapet utarbeidet en veileder for utforming av barnehagens utearealer. I veilederen vies uterommenenes kvaliteter og utforming stor oppmerksomhet.

Økt barnehageutbygging krever gode og fleksible barnehagebygg med høy kvalitet både på inne- og utearealene. Veilederen er ment å være et hjelpemiddel ved planlegging og etablering av barnehager, men også et verktyøy for eiere av allerede eksisterende barnehager som ønsker å forbedre sine utearealer.
Bakerst i veilederen finner du også aktuelle nettsteder.

Veileder for utforming av barnehagens utearealer (pdf-format)


 

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.